ประกาศ : เนื่องจากปัญหาที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับลูกค้า ตู้ Cyberpay ทุกท่าน ทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ

แต่ด้วยการกู้ระบบกลับมานั้นต้องใช้เวลามากพอสมควร จนตอนนี้ทางบริษัทจึงสร้างระบบในการใช้งานตู้ Cyberpay เบื้องต้น

ให้กับลูกค้าได้ใช้งานก่อน โดยการ Click ที่ปุ่ม เข้าใช้งานตู้ CYberpay

หมายเหตุ : ปัจจุบันนี้ใช้ได้แค่ระบบของ CafeThai ก่อน ส่วนระบบอื่นๆ จะรีบดำเนินการแก้ไขตามมา